Wyjazd Marty Sikorskiej i Blejdi do Niemiec

fot. K. Pietrzyk