Święcenie Stadniny przez Biskupa Olszowskiego 2023