Spotkanie z Prezydentem Miasta Mysłowice.

Data: 21.10.2023

Pan Prezydent Dariusz Wójtowicz zaprosił na spotkanie do Urzędu Miasta Agnieszkę  Helbik Kuśmierz i Anastazję Kuśmierz.

Za osiągniecia sportowe w dziedzinie jeździectwa złożył gratulację.

Panie otrzymały upominki spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

Dziękujemy Panie Prezydencie za zaproszenie i wspieranie naszych zawodniczek.